Veiligheid en Regelgeving.

"Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) en veiligheid.

Veiligheid is prioriteit nummer een bij de NKB.

Het vervoer van kruisboogwapens in een zogenaamde lat-pees hoes is daarom verplicht. Die wijze van verpakken zorgt er immers voor dat de boog niet onmiddellijk gebruikt kan worden en dat voorkomt onnodig gevaar. Natuurlijk zorgt de NKB ook bij het organiseren van bijvoorbeeld nationale wedstrijden voor optimale veiligheid. Wedstrijdleiders moeten de baan telkens veilig stellen voor schutters hun volgende schot mogen lossen. Dat waarborgt de veiligheid van deelnemers en publiek.

Richt een gespannen boog nooit op een mens of dier, zelfs al heb je alle veiligheidsmaatregelen genomen.

Een kruisboog kan een dodelijk wapen zijn bij verkeerd of onachtzaam gebruik.

Neem altijd alle regels in acht. Als koper en/of bezitter van een kruisboog ben je volledig verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik ervan. En dus ben je ook volledig aansprakelijk voor ernstige gevolgen, schade en/of letsel als je de regels niet naleeft. Bevestig bij kruisbogen voor verre afstanden de pees met twee mensen. De spanning wordt vaak onderschat en kan blessures veroorzaken. Door de kracht van kruisbogen slijt de meet snel, vooral bij een hard doel. Zodra een pijl beschadigt lijkt, kun je die het beste direct vervangen om risico s te vermijden. Dit geldt ook bij schade aan de pees of de boogtip.

Wetgeving De kruisboog die binnen de diverse disciplines van de NKB wordt gebruikt, is in de Wet Wapens en Munitie ingedeeld in Categorie 4.

Voor wie de kruisboogsport beoefent, gelden in deze categorie een aantal vrijstellingen.

Wie jonger is dan 18 jaar mag alleen een kruisboog in bezit hebben als hij of zij lid is van een officiƫle kruisboogvereniging.

Ben je een jeugdschutter, zorg dan dat je altijd een bewijs van lidmaatschap bij je draagt als je een kruisboog vervoert of als je deelneemt aan een wedstrijd.

Transport en vervoer van de kruisbogen De kruisboog dient te worden ingepakt zodat deze niet direct schietklaar is.

Dit kan met beschermhoezen over de lat en pees of een andere gelijkwaardige voorziening.

De kruisbogen dienen altijd ingepakt vervoerd te worden.

Kruisbogen mogen door meerderjarigen vrij voorhanden worden gehouden, alleen het dragen op de openbare weg is verboden (art. 27, eerste lid WWM) Dit geldt eveneens voor minderjarigen, mits zij de kruisboogsport in verenigingsverband beoefenenen. In art. 26, eerste lid van de Regeling Wapens en Munitie (RWM) is voor deze categorie een vrijstelling opgenomen.

Ben je niet volledig op de hoogte van de regels? Laat je voorlichten bij een van de aangesloten kruisboogverenigingen of neem contact op met de NKB

Terug