Regelgeving.

Kruisbogen zijn legaal, maar vallen wel onder Categorie IV van de Wet Wapens en Munitie (artikel 2, lid 5). Dit betekent dat personen jonger dan 18 jaar geen kruisboog voorhanden mogen hebben (artikel 26, lid 5). Ook mag u geen kruisboog bij u dragen (artikel 27, lid 1), dat wil zeggen dat deze tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt moet zijn dat deze niet voor onmiddelijk gebruik kan worden aangewend. Ook mag niet met een kruisboog worden gejaagd.

Wij mogen geen kruisbogen overdragen aan personen jonger dan 18 jaar (artikel 31, lid 4). Wanneer u een kruisboog bij ons bestelt, kunnen wij controleren of u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit is mogelijk met een controle van uw legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn – wat u maar wenst. Nadat u een bestelling van een kruisboog bij ons heeft gedaan wordt indien nodig kort daarna door middel van een e-mail verzocht om een scan of foto van een legitimatie bewijs naar ons te e-mailen.

Het volstaat wanneer alleen uw naam en geboortedatum zichtbaar is op de scan of foto. De andere informatie is voor de controle niet van belang.

Wij gebruiken de scan of foto alleen voor de leeftijdscontrole.

Kruisboogwinkel.com

Alles voor de kruisboogschutter.

info@kruisboogwinkel.com